Huisregels

Om ervoor te zorgen dat de Mandir een zuivere en reine omgeving blijft gelden er huisregels. Zowel bezoekers van de Mandir als betrokkenen dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich te allen tijde dienovereenkomstig te gedragen.

 1. Bij verstoring van de orde of onacceptabel gedrag kunt u door het bestuur uit het Mandir-gebouw en van het Mandir terrein verwijderd worden.
 2. Van iedere vorm van agressie, geweld of diefstal kan door het bestuur aangifte bij de politie gedaan worden.
 3. Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen en/of verdovende middelen te gebruiken in het gebouw en op het terrein van de Mandir.
 4. Roken, inclusief het roken van een e-sigaret, is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plek buiten het Mandir gebouw.
 5. Consumptie en bezit van niet- satvisch voedsel is niet toegestaan in het gebouw en op het terrein van de Mandir. Satvisch houdt o.a. in dat het voedsel vegetarisch dient te zijn en bepaalde kruiden en specerijen zoals o.a. knoflook en ui niet mag bevatten.
 6. Het dragen van schoeisel in de Shiv Mandir, Hanuman Mandir en op de 2e verdieping in de Mandir en Mandirkeuken is niet toegestaan (uitgezonderd door minder valide personen). U kunt uw schoenen plaatsen in de daarvoor bestemde rekken.
 7. Het nuttigen van eten en drinken op de 2e verdieping in de Mandir-ruimte is niet toegestaan (m.u.v. water en panchamrit)
 8. De Mandir/het bestuur van de Mandir is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.
 9. Bij beschadigingen van Mandir eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en vernieuwingskosten. Bij minderjarigen worden ouders/begeleiders aansprakelijk gesteld.
 10. Persoonlijke spullen dienen niet in en om de Mandir achtergelaten te worden. Het bestuur kan de ongevraagde/ongewenste of zonder overleg achtergelaten spullen voor de Mandir gebruiken/verkopen/verplaatsen/verwijderen of weggooien.
 11. Het is verboden in of rond de Mandir goederen te verhandelen voor privé doeleinden.
 12. Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapen is ten strengste verboden.
 13. Het is niet toegestaan posters, flyers, advertenties en overig reclamemateriaal te plaatsen/verdelen zonder toestemming van het bestuur.
 14. Huisdieren zijn niet toegestaan in de Mandir.
 15. Zonder overleg of melding aan het bestuur mag niet in naam van stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gehandeld worden.

Het bestuur van stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen heeft het recht de toegang tot het gebouw te ontzeggen aan diegenen die de huisregels van de Mandir niet naleven.

Overtreding van een of meerdere huisregels kan zonder aanziens des persoons door het bestuur aan de politie worden gemeld.

Het bestuur van de Mandir behoudt zich het recht voor deze huisregels te wijzigen.