Ekadashi Data 2016

Datavrat beëindiging volgende dag
4 Februari donderdag
Sat tila Ekadashi
08:10 tot 11:17 uur
18 Februari donderdag Bhaimi Ekadashi 07:45 tot 11:09 uur
05 Maart zaterdag Vijaya Ekadashi 07:10 tot 10.56uur
19 Maart zaterdag) Amalaki Ekadashi 06:39 tot 07.02uur
3 aprilzondag Paapmochini Ekadashi 07.30tot 11:28 uur
18 April maandag Kamada Ekadashi 06:31 tot 11:14 uur
3 mei dinsdag Varuthini Ekadashi 06:01 tot 08.25uur
17 Mei dinsdag Mohini Ekadashi 05:39 tot 10.55 uur
01 juni woensdag Apara Ekadashi 05:23 tot 10:51 uur
16 Juni donderdag Pandava Nirjala Ekadashi05:17 tot 08.39 uur
30 Juni donderdag Yogini Ekadashi05:22 tot 10.54 uur
15 Juli vrijdag Sayana Ekadashi05:37 tot 11.01 uur
30 Juli zaterdag Kamika Ekadashi05:58 tot 11:08 uur
14 Augustus zondag Pavitropana Ekadashi 06:22 tot 11:14 uur
28 Augustus zondag Annada Ekadashi06:44 tot 10.59 uur
12 September maandag Parsva Ekadasi10.13 tot 11:24 uur
26 September maandag Indira Ekadashi07.31 tot 11:28 uur
12 Oktober woensdag Pasankusa Ekadashi07:58 tot 11:34uur
26 Oktober woensdag Rama Ekadashi08.23 tot 11:41 uur
11 November vrijdag Utthana Ekadashi07:51 tot 10:51 uur
24 November donderdag Utpanna Ekadashi09.48 tot 11.00 uur
10 December zaterdag Moksada Ekadashi08.34 tot 11.11
24 December (Maandag) Saphala Ekadashi08:43 tot 11:19 uur