Ramayan

Er is 1 Almachtige God. Die God is overal aanwezig, Hij ziet alles en hoort alles. Als er veel onrecht wordt aangedaan aan Zijn volgelingen, neemt Hij een vorm aan. Hij verslaat de boosdoeners en helpt de onderdrukten.

De Ramayan gaat over het levensverhaal van Shree Raam, een incarnatie van God die op aarde verscheen. Shree Raam was de oudste van de vier zonen van koning Dashrath van Ayodhya en werd later door zijn stiefmoeder Kaykeyi voor 14 jaar naar het bos verbannen.

Zij had hierom gevraagd omdat zij in gezelschap en onder invloed verkeerde van een heel negatief- en slechtdenkend persoon; Manthra.

De vader van Heer Raam, koning Dasrath, was zeer verdrietig om deze opstelling van zijn vrouw. Hij moest desondanks instemmen met de wens van Kaykeyi.
Kroonprins Raam daarentegen zag het als een zegen dat Hij gevolg kon geven aan de wens van Zijn (stief)moeder.

Heer Raam, een incarnatie van de alomtegenwoordige God, had dit Goddelijke spel zelf “geregisseerd”.
Het was Zijn eigen plan om op aarde te komen om vervolgens verbannen te worden naar het woud.
Hij wilde erheen om Zijn devoten te beschermen tegen de tirannie van de volgelingen van Ravan, een demonische koning.

Dit is een van de redenen waarom moeder Kaykeyi aan koning Dasrath vroeg om de “verbanning” van Heer Raam naar het woud.

Shree Raam’s vrouw Sieta en zijn broer Lakshman vergezelden hem in ballingsschap. Ten tijde van de ballingschap had Ravan  Sieta listig ontvoerd.

Shree Raam versloeg de demonen en bevrijdde Sieta. Na veertien jaar ballingsschap voltooid te hebben werd hij koning van Ayodhya.

De Ramayan heeft 7 hoofdstukken. Het is door de wijze Valmiki en door vele anderen in verschillende talen geschreven.
Tulsidaas, een dichter en toegewijde van Shree Raam heeft de Ramayan in het Hindi geschreven, omdat niet iedereen het Sanskriet kon lezen en verstaan. De Ramayan toont de mensheid de juiste manier van leven, toewijding aan God en de weg van morele plichten.

icon-pdf Download Samenvatting Ramayan