God

Shree Raam Bhagwaan

Shree Raam Bhagwaan is het toonbeeld van mededogen, rechtschapenheid en moraliteit.

Hij heeft voor het welzijn van Zijn toegewijden een gedaante als mens aangenomen en heeft vele demonen waaronder Raavan gedood.

Als ideale zoon heeft Hij de verbanning van 14 jaar geaccepteerd. Hij heeft gedurende Zijn leven niemand anders dan Shree Sietaji als Zijn echtgenote aan Zijn zijde gehad. Hoewel het in die tijd als koning acceptabel was om meerdere echtgenotes te hebben heeft Shree Raam Bhagwaan gebroken met die traditie en daarmee de status van een echtgenote eer betoond.

Shree Raam Bhagwaan wordt Maryaada Purushottam genoemd, Hij is het allerhoogte mensideaal. Hij is een instandhouder van normen en waarden en is uiterst genadig voor alle wezens.

Hanumaan ji

Het leven van Hanumaan ji is een voorbeeld van de hoogste toewijding. Kracht, devotie, kennis en dienstbaarheid zijn vier kwaliteiten die in Hanumaan ji te vinden zijn.
Hanumaan ji, een incarnatie van Shiv ji, was op aarde verschenen om Shree Raam Bhagwaan te helpen. De demon Ravan had de zegen dat niemand m.u.v. mensen en apen hem zou kunnen verslaan. God Raam had o.a. om die reden een menselijke gedaante aangenomen en Hanumaan ji had o.a. om die reden de gedaante van een aap.

In de Hanumaan Chalisa worden diverse bijzonderheden van deze grote held beschreven: Waar Hanumaan ji’s naam wordt genoemd, durven spoken en geesten niet te komen. Degene die Hanumaan ji’s naam voortdurend reciteert, raakt bevrijdt van ziektes en pijn.
Alle moeilijk te verrichte werkzaamheden worden dankzij Hanumaan ji’s genade eenvoudig.
Degene die Hanumaan ji vereert, bereikt Bhagwaan Shree Raam en wordt van alle ellende verlost.

Dié persoon zal na de dood in het rijk van Bhagwaan Shree Raam komen.
En mocht hij weer geboren worden dan zal hij zeker een toegewijde van God zijn.

Ganesha

Ganesha is de Hindoestaanse Godheid met het olifantenhoofd. Hij neemt hindernissen weg en is de beschermheilige van reizigers. Hindoes bidden tot Ganesha voor ze aan iets nieuws beginnen, zoals een nieuwe baan of wanneer ze verhuizen. Ganesha is de zoon van Shiva en Parvati.

De gedaante van Ganesha heeft een symbolische waarde,
De gedaante herinnert de mens aan bepaalde kwaliteiten:

Grote oren :
laten we een luisterend oor hebben
voor de problemen van anderen

Dikke buik:
laten we in staat zijn de problemen van anderen
voor ons te houden

Lange slurf/ neus:
laten we eervol zijn, geen gezichtsverlies lijden

Kleine ogen:
laten we de grootheid van een ander kunnen zien

Shiva 

Heer Shiva, is het volmaakte ideaal van meditatie en gevestigd zijn in het innerlijke Zelf. Hij wordt afgebeeld als zittende in de lotushouding, met half gesloten ogen, in contemplatie verzonken en volledig opgaand in de volmaakte innerlijke vreugde en eeuwigdurende gelukzaligheid. Hij is het spirituele ideaal dat vereerd en nagevolgd wordt door vele yogi’s.

Krishna

Krishna wordt wel de God van de bhakti of devotie genoemd. Maar Hij is tevens degene die aan de zijde van Arjuna de strijd aanvoerde in de Mahabharata oorlog. Krishna wordt ook wel gezien als een grote historische Goeroe die geassocieerd wordt met Yoga. Zijn leringen rond dit thema in de dialogen met Arjuna vonden hun neerslag in de populaire Bhagavad Gita (Lied van God), een onderdeel van het Mahabharata epos.

Saraswati ji

Saraswati ji is de Godin van kennis en kunst, muziek en dichtkunst, wijsheid, schrift en literatuur.
Zij wordt met een veena, een snaarinstrument, afgebeeld. Haar zetel is een lotus. Haar klederdracht is wit van kleur. In haar handen houdt zij de Veda. Saraswati ji is de gemalin van Brahma, de schepper van het universum. Zij is de Godin die vaak door kunstenaars, muzikanten en studenten wordt aanbeden.

Durga Mata

Gedurende Nav Raatri (negen nachten) wordt het vrouwelijke aspect van het Goddelijke, in de gedaante van Shree Durga Mata, vereerd.

Shree Durga Mata staat symbool voor kracht. Haar vormen en namen zijn talrijk.

Haar zetel is de leeuw of tijger. Zij wordt met 2, 4, 8 of 16 armen afgebeeld.

In de Devi Bhagavad Puraan staat beschreven dat zij de oer energie van het universum is waar vandaan alles is ontstaan.

Zij is voor haar toegewijden zachtaardig van karakter. Zij beschermt en zorgt voor haar devoten net zoals een moeder voor haar kinderen.

Voor de negatieve energieën neemt zij verschrikkelijke gedaantes aan die het kwaad uitroeien.
DHYAVE TUMHE JO NAR MAN LAYI indien men Shree Durga Mata oprecht aanbidt
JANMA MARAN TAKO CHHUTI JAYI raakt men bevrijdt van de cyclus van wedergeboorte. Dit staat beschreven in de Durga Chalisa.

Lakshmi Mata

Shree Lakshmi Mata is de echtgenote van Shree Vishnuji. Zij wordt vaak afgebeeld met 4 armen en en Zij zetelt op een lotus.

Lakshmi Mata is de schenkster van welzijn, voorspoed en rijkdom. Op Divali staat haar verering centraal. Bij het aansteken van een dia wordt Lakshmi Mata ook aangeroepen;

Aum Lakshmi karo tu kalyaanam, aarogyam sukhasampadaam
mam shatru vinaashaaya, Deep jyotir namostute.

Met dit gebed wordt Lakshmi Mata verzocht om welzijn, gezondheid, geluk en rijkdom te schenken. Vervolgens wordt gevraagd of Lakshmi ji de innerlijke vijanden, zoals haat, afgunst en jaloezie wilt vernietigen en wordt Zij in de vorm van het licht begroet.

Vishnu Bhagwaan

Vishnu Bhagwaan is de genadige vorm van God die voor het welzijn van Zijn toegewijden in vele vormen incarneert.

Vishnu ji zetelt op Sheshnaag, de duizendkoppige slang. Lakshmi ji is Zijn gemalin. Samen verblijven ze in de ksheersaagar; de melkoceaan.

Vishnu ji wordt de onderhouder van het universum genoemd. Andere namen van Vishnuji zijn Narayan en Hari.

Kali Mata

Kali Mata is de gedaante van Shree Durga Mata die verschenen was voor o.a de vernietiging van de demon Raktbeej.

Uit elke druppel bloed die van Raktbeej op de grond zou vallen zou er een nieuwe demon ontstaan.

Kali Mata maakte haar tong erg lang en ving alle bloeddruppels daarmee op. Ten onrechte wordt daarom soms gedacht dat Kali dorstig is voor bloed. Kali Mata wilt echter alleen het bloed van de slechteriken en niet van onschuldige dieren of mensen.

Doordat zij voor het welzijn van de toegewijden alle slechtheden tot zichzelf neemt is zij zwart van huidskleur, vandaar de naam Kali.

Brahma

Toen Maha Visnu zich eens te neer legde in de oceaan van oorzaken en zo in een diepe meditatie verzonk, ontsproot er vanuit zijn navel een stengel met een lotusbloem erop. Daaruit ontstond God Brahma.

Brahma is de gedaante van God die bekend staat als schepper van het universum.

Zijn gemalin is Saraswati. Brahma ji wordt afgebeeld met 3 of 4 gezichten. Hij zetelt op een lotusbloem. Het heilige geschrift , de Veda, is uit monde van Brahmaji verschenen.