Hoogtijdagen

Holi

In de maand maart vieren Hindoes over de hele wereld het Holi-feest. Het Holi of Phagua feest is afkomstig uit India. De Hindoestanen die sinds 1873 als contractarbeiders naar Suriname gingen namen dit feest mee en hun nazaten brachten het naar Nederland. De oorsprong van dit feest ligt in de natuur, de religie, de mythologie en de historie van de Hindoes. Holi wordt dan ook in samenhang met een reeks van gebeurtenissen gevierd. Een feest houdt een boodschap in. Zo symboliseert het Holi-feest de overwinning van het goede op het kwade, van licht op duisternis, van kennis op onwetendheid, van recht en waarheid op onrecht en onwaarheid. Het Holi-feest is een lente-, nieuwjaars-, en overwinnigsfeest. Het nieuwjaar van de Hindu valt gewoonlijk in de maand maart (caita).
Holi wordt ingeluid met het planten van de Holika (een stek van de ricinus/castorolie plant) wanneer de lente (vasant)begint. Deze dag heet dan ook Vasant – pancami of Vasant – utsav (lentefeest). De winter, die veel narigheden en ongemakken met zich meebrengt is dan over zijn hoogtepunt heen. De dagen gaan lengen en de zon schijnt ook langer. Er is meer licht en meer warmte. Dit betekent dus meer bloei en leven in de natuur, hetgeen ook op het gevoel en gemoed van de mens inwerkt. Ook de mens is blij en viert samen met de natuur feest. 40 dagen na het planten van de Holika wordt er een brandstapel omheen gevormd. Het is dan volle maan en een dag voor het Holi-feest. Na een offerrande welke wordt verricht door een pandit (priester), wordt het plantje (symbool van het goede) verwijderd. Het kwade, (gesymboliseerd door de brandstapel ) wordt vernietigd door het in brand te steken. Nadat de stapel in brand is gestoken zingen speciale muziekgroepen (cautalgroepen) stichtelijke en Holi-liederen. Al zingend maakt men rondgangen om de brandende stapel als teken van de overwinning van de goede macht en vernietiging van de kwade macht. Het zingen gaat door totdat de Holika helemaal verbrand is. Dit gebeuren, een dag voor het eigenlijke Holi-feest wordt de Holika – dahan genoemd.

Divali

Divali is het lichtfeest, een van de belangrijkste feesten in het Hindoeïsme. Het woord Divali betekent een rij lichtjes. De hindoes over de hele wereld zullen hun huis en tuin in de avond versieren met olielampjes, kaarsjes en lichtjes.

Tijdens Divali wordt de overwinning van het goede (gesymboliseerd door het licht) op het kwade gevierd. Als de avond valt zullen de Hindoes dit vieren door lichtjes te branden. De Hindoe-godin Lakshmi die staat voor voorspoed en rijkdom wordt  op deze dag vereerd. Uit respect voor haar en om haar zegeningen te ontvangen houden de Hindoes een grote schoonmaak en houden religieuze diensten.  Er zijn verschillende legenden en verhalen rond het ontstaan van dit feest gevormd.
Een van de belangrijkste verhalen is de terugkeer van God Shree Raam in zijn woonplaats na een ballingschap van 14 jaar en het doden van demonen. Verteld wordt dat ter ere van zijn verwelkoming het hele land met lampjes (dia’s )verlicht werd.

In de Shree Raam Mandir, zal uitgebreid stil gestaan worden bij het Divali feest.

U bent van harte welkom in de Shree Raam Mandir te Wijchen, om het Divali feest mee te vieren.

Republic Day

Republic Day (26 januari) is een van de belangrijke nationale feestdagen in India. Hierbij wordt de constitutie van India gevierd. In 1947 kwam er een eind aan de Britse overheersing in India, maar pas op 24 januari 1950, bijna 3 jaar later, werd de Indiase grondwet ondertekend. Twee dagen later, op 26 januari 1950 werd deze grondwet overal in India ingevoerd.

Guru Purnima

De eigenlijke naam voor Guru Purnima is Vyaas Purnima. Op deze dag wordt namelijk Vyaas muni herdacht. Op de dag van Vyaas Purnima wordt tevens de Guru herdacht.

Een Guru  ( gu= duisternis, ru= verdrijven) zorgt ervoor dat de duisternis van onwetendheid vervangen wordt door het licht van kennis en wijsheid.

Een Guru ontwikkelt als Brahma ( de schepper) goedheid bij zijn leerlingen. Vervolgens zorgt een Guru net als Vishnu ji ervoor dat de goedheid in de leerlingen beschermd en in stand gehouden wordt. Tenslotte zorgt een Guru net als Shiva ji, de vernieuwer, ervoor dat de negativiteit vernietigt wordt en de leerlingen steeds opnieuw met zuiverheid worden gevoed. Vandaar ook dat we de volgende mantra opzeggen: Gurur Bhahma, Gurur Vishnu, Gurur devo Maheshvara. Guru saakshaat parabrahma, tasmai shree Gurave namah.

Deze mantra betekent dat de Guru als Brahma, Vishnu en Shiv ji is en in feite de personificatie van God zelf is. En voor de Guru buigen we.

Een Guru geeft zijn leerlingen een mantra. Deze wordt aan de hand van de Ishtdev van de leerling bepaald. Indien bijvoorbeeld de leerling een toegewijde is van Krishna Bhagwaan geeft de Guru hem een mantra voor Krishna Bhagwaan. Dit heet dan de Guru mantra. Indien je je Guru mantra met liefde en respect vaak reciteert  dan wordt hij dankzij de zegen van de Guru heel krachtig.

Iedere leraar die je iets bijbrengt is een Guru. De leraar die je spiritueel begeleidt, de Satguru, hoort een belangrijke plaats in ieders leven te krijgen. Gelukkig bestaat er een dag als Guru Purnima om je Guru nog eens extra te bedanken, te vereren en te herdenken.

Karva Chauth

Op Karva Chauth vasten en bidden gehuwde dames voor het welzijn van hun echtgenoot.

Het vasten eindigt met het offeren van water aan  de maan, nadat deze is verschenen aan de hemel.

De gehuwde vrouw verricht dan de aartie van haar echtgenoot en hij geeft haar vervolgens iets te eten en drinken.

Pitripaksh

Tijdens Pitripaksh kunt u uw pitra’s eren door ze  een beetje water met wat  sesamzaadjes te schenken. Uw Pandit ji kan u uitleggen hoe dit hoort.

Tijdens de Pitri Paksh worden geen bijzondere dew puja’s verricht. Uw dagelijkse puja en prarthena kunt u wel blijven doen. De mandir kunt u ook blijven bezoeken en ook persaad kunt u gewoon offeren.

Raksha bandhan

Het woord “raksha” betekent bescherming en “bandhan” betekent relatie. Vrij vertaald betekent het dus de beschermende relatie. Dit feest vindt plaats in de maand Savana (juli-augustus), op de dag wanneer het volle maan is. . Het is bedoeld om de relatie tussen broer en zus te verstevigen.

Raksha-Bandhan maakt de man duidelijk dat de vrouw er niet alleen voor staat, maar dat wanneer zij hulp nodig heeft, haar broer(s) haar te hulp moeten schieten. Het is gebruikelijk in symbolische broer/zus relaties; dus tussen vrienden en kennissen ook rakhi’s te binden. Raksha Bandhan benadrukt niet alleen de biologische relatie tussen broer en zus, maar is dus vooral een beschermende relatie.