Mantra spreuken

yad yad acarati sresthas
tat tad evetaro janah
sa yat pramanam kurute
lokas tad anuvartate

Wat een groot man ook doet,
de gewone man volgt.
Welke normen hij ook stelt,
de gewone mensen
nemen hem als voorbeeld.

Bhagavad Gita
hoofdstuk 3 sloka 21

Durgam kaaj jagat ke jete
Sugam anugraha tumhre tete

Hoe ingewikkeld
het leven ook is,
door Uw genade
wordt het toch eenvoudig

Hanuman Chalisa

Dhan Nirdhan Ko Deta Sadahin
Jo Koi Janche So Phal Pahin

Shivji,
u schenkt rijkdom aan de behoeftigen.

Een ieder die U aanbidt verkrijgt
desgewenste zegeningen.

Shiv Chalisa

Dhyave tumhen jo nar man layi,
Janam-maran tako chuti jayi.

Degene die op U mediteert raakt bevrijd van de kringloop van leven en dood.

Durga Chalisa

Nija dukha giri sam raj kari jaana
Mitra ka dukh raj meru samaana

Al zijn je eigen zorgen zo groot als een berg,
beschouw ze als een stofdeeltje, als
je vrienden problemen hebben.

Beschouw de problemen van je vrienden zo groot als een berg, al zijn die maar een stofdeeltje groot.

Uitleg over de kenmerken van ware vriendschap
door Shri Raam Bhagwaan aan Sugriva,
Kiskindhakaand doha 6 chaupaay 2

Jahan sumati taha sampati nana
Jahan kumati taha vipati nidana

Waar goed verstand gebruikt wordt,
vindt men alle soorten rijkdom,
Waar het slechte brein gebruikt wordt,
is er verdriet en ellende.

Met deze uitleg probeert Vibhishan zijn broer Ravan
op het juiste pad te brengen.
Sundarkaand doha 39 chaupaay 3

Sunahu asantanha ker subhau bhulehu sangati karia na kau
Jaha kahu ninda sunahi parai harasahi manahu pari nidhi pai

Hoor hier over het karakter van de niet zuivere mens, wiens gezelschap altijd vermeden dient te worden.

Deze mensen (asants) zijn zo ontzettend blij als er geroddeld wordt over anderen, dat het lijkt alsof zij een schat hebben gevonden.

Ramayan
Uttarkaand doha 38 chaupaay 1&2