Aandachtspunten voor een Mandir bezoek

Voorschriften Mandir Bezoek   

Volgens de Hindoegeschriften dient een Mandir alleen bezocht te worden indien men rein is. Hieronder wordt o.a het volgende verstaan:

 • Dat men gewassen is alvorens men de Mandir bezoekt (de Mandir beschikt over faciliteiten om in voorkomende (nood) gevallen hieraan te kunnen voldoen).
 • Dames betreden de gebedsruimte niet gedurende de eerste 4 dagen van hun maandelijkse cyclus.
 • Bij het overlijden van een naaste kan het zijn dat u in paatak verkeert, in dat geval wordt de Mandir niet bezocht.
 • Bij geboorte wordt de Mandir niet bezocht gedurende een periode van 40 dagen door moeder en baby. De vader en naasten die na geboorte in sutak verkeren betreden de Mandir niet gedurende een periode van 11 dagen.

Aandachtspunten / gedragsregels voor de gebedsruimte

 1. Tijdens de Mandir dienst dient de mobiele telefoon op stand stil of uitgeschakeld te zijn.
 2. Zonder toestemming van de aanwezige Sewak is het filmen tijdens de Mandir dienst niet toegestaan.
 3. U wordt geacht gepaste kleding te dragen in de Mandir.
 4. U wordt verzocht niet onnodig onderling te praten gedurende het bezoek in de gebedsruimte.
 5. U wordt verzocht de Murties niet aan te raken.
 6. Ga a.u.b. respectvol om met prasaad, laat het nergens slingeren.

Algemene informatie

 • De eerste 2 parkeerplaatsen naast Shiv ji’s Mandir zijn gereserveerd voor de pujari (priester) en vakta (spreker).
 • Bij de entree is een verbandtrommel aanwezig. U wordt verzocht na gebruikmaking dit te melden aan een sewak, zodat zorg gedragen kan worden voor aanvulling.
 • Gevonden voorwerpen kunt u inleveren bij een van de sewaks.
 • Voor het verschonen van baby’s is er een speciale ruimte in het damestoilet.