Gegevens ANBI organisatie

Naam organisatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen

RSIN nummer/KvK nummer
RSIN nummer: 800445697
KvK nummer: 41057659

 

Contact

Internet: http://www.mandirwijchen.nl
Email: info@mandirwijchen.nl
Telefoon: 024 – 642 58 83
Adres: Stationslaan 18
6602 BP Wijchen

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • het behouden en promoten van de Vedische filosofie;
 • een bijdrage te leveren aan een betere samenleving door de universele kernwaarden zichtbaar en overdraagbaar te maken;
 • het bieden van geestelijke zorg voor zowel het gezin als het individu.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

 • het organiseren van spirituele, sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten, bijeenkomsten en lezingen;
 • cursussen en workshops te organiseren;
 • de ter beschikking staande faciliteiten in stand te houden en verder te verbeteren;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waarbij de universele kernwaarden zijn: vrede, respect, liefde, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, samenwerking, geluk, verdraagzaamheid, bescheidenheid, eenvoud, vrijheid en verbondenheid.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 • de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
 • donaties;
 • subsidies en sponsorgelden;
 • verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
 • de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen;
 • overige baten.

Beleidsplan

Het vigerende beleid is er op gericht om de hierboven, en als zodanig in de statuten, beschreven doelstellingen te realiseren.

icon-pdf Download hier het Beleidsplan van de Shree Raam Mandir Wijchen

Bestuurders

Naam: Robert Johannes Jozef van der Post
Functie: Voorzitter

Naam: Jaipalsingh Lalbahadoersing
Functie: Penningmeester

Naam: Tjitrawatie Moerlie-Lalbahadoersing,  Functie: Secretaris

Naam: Daijanand Moerlie, Functie: Bestuurslid

Naam: Dhr. Sieuwkoewaar Raghoebar. Functie: Bestuurslid

Mevr. Aashna Siema Lalbahadoersing, Functie:Bestuurslid

Beloningsbeleid

Het bestuur heeft geen recht op een beloning, vacatie- of presentiegeld.
De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst.
Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan.