Geschiedenis

Het ontstaan van de Mandir

Na de immigratiegolf in de vorige eeuw kwamen mensen uit de Surinaams Hindoestaanse gemeenschap in Nederland vooral in huiselijke kring bijeen om hun geloof te belijden. Zo ook in deze regio. Enkel in de grotere steden waren er Mandirs (tempels), waar sprekers uit binnen- en buitenland het geloof en de filosofie verkondigden en waar men terecht kon voor rituelen en diensten. Vaak waren dit kleinere ruimtes. Enkele in eigendom van private personen of gehuurd door kleinere gemeenschappen. Vele niet toereikend voor voorkomende gelegenheden.

Er is toen initiatief genomen om de haalbaarheid van een Mandir in deze regio te onderzoeken. De bijeenkomsten verplaatsten zich, mede door de toenemende belangstelling vanuit de woonkamer naar publieke ruimtes. De frequentie van de bijeenkomsten was al snel wekelijks. De stichting Jai Hanuman vertegenwoordigde de gemeenschap.

Vrijwilligers zorgden er wekelijks voor dat voorzieningen getroffen werden om een sfeer te creëren passend bij een tempelbezoek. Na de diensten moest alles worden “opgeruimd”. De belangrijkere hoogtijdagen en andere vieringen werden in weer andere, grotere ruimtes georganiseerd. Helaas was het niet altijd mogelijk datgene aan te bieden wat men zou willen door ontbrekende of niet toereikende voorzieningen.

De noodzaak voor een Mandir werd steeds duidelijker. Niet enkel vanwege de praktische zaken, maar vooral door de verdere ontwikkeling van de initiatiefnemers op spiritueel vlak. Een belangrijke inspiratie is Zijne Heiligheid Brahmrishi Vishvatma Bawra Ji Maharaj, de Guru van de initiatiefnemers.
De behoefte aan een reine spirituele omgeving, waar men naast het vergaren van kennis en het beleven van de religie in haar oorspronkelijke vorm de mogelijkheid heeft om zich los te maken van de dagelijkse beslommeringen en zich dienstbaar op te stellen leidde tot het initiatief een eigen Mandir te stichten.

Aangezien subsidies niet werden verstrekt aan religieuze instellingen is men begonnen donateurs te werven voor de realisatie van een eigen Mandir. Echter, wij waren niet de enigen. Vooral in de grotere steden waren er al verschillende organisaties bezig op dit vlak. Schandalen van zelfverrijking maakten het werven van donateurs niet eenvoudig.

Na jarenlange werving van donateurs is men overgegaan tot actie. Allereerst is de keus gemaakt om de Mandir te realiseren in de gemeente Wijchen. Wijchen genoot de voorkeur boven Boxmeer vanwege de centralere ligging en vanwege economische gronden. De financiële middelen om de Mandir te bouwen waren niet toereikend. Naast een hypothecaire lening zijn er om de lasten zo laag mogelijk te houden renteloze, onderhandse leningen afgesloten met particulieren.

Uiteindelijk is de realisatie in 2005 gestart. Onze bouwkundig tekenaar is de heer J. Tetar uit Amsterdam. De ruwbouw is gerealiseerd door een bouwbedrijf en de afwerking met de hulp van vrijwilligers.
De officiële opening van de Mandir vond plaats op 18 december 2005. Op 15 januari 2006 startte de inwijding van de Murti’s (beelden) in de Mandir. Dit ging gepaard met een 5-daagse yagya.