Missie en Visie Shree Raam Mandir Wijchen

Missie

De missie van de Shree Raam Mandir Wijchen is:
Gelegenheid te bieden aan mensen om Sat, Chit, Anand te bereiken door het toepassen van Navdha Bhakti.

Hieronder een korte toelichting.
Mensen: Er wordt in de Mandir geen onderscheid gemaakt op basis van ras, geloof, sekse, leeftijd of andere onderscheidende kenmerken.
Sat: De ultieme vorm van zuiverheid
Chit: Het hoogste bewustzijn
Anand: De volmaakte gelukzaligheid

Daarnaast zijn Sat, Chit en Anand verschillende namen van God, immers God is de bron van alle zuiverheid, God is het hoogste bewustzijn, God is het grootste geluk.

Bhakti: Liefde en toewijding aan God. Bhakti is zowel een middel als een doel. Bhakti vormt de basis voor alle (spirituele) activiteiten en is de manifestatie van onze allerhoogste liefde voor God.
Navdha Bhakti: 9 vormen van toewijding die allen leiden tot Sat, Chit en Anand, een liefdevolle vereniging met God. Volgens de literatuur zijn diegenen die zich toewijden volgens de Navdha Bhakti het meest dierbaar voor God.

Het feit dat de Mandir het huis van God is doet vermoeden dat het enkel om religie gaat. De filosofie reikt echter verder en biedt een ieder gelegenheid tot zelfontplooiing.

Visie

De visie van de Shree Raam Mandir Wijchen is:
Navdha Bhakti een bron van inspiratie te laten zijn voor mensen in hun dagelijkse leven.

Bhakti leidt tot zuiverheid, bewustzijn en gelukzaligheid.
De Shree Raam Mandir streeft ernaar een bijdrage te leveren aan een betere samenleving middels Navdha Bhakti. Op sociaal maatschappelijk vlak worden de 12 universele kernwaarden zichtbaar en overdraagbaar gemaakt. Het gaat om vrede, respect, liefde, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, samenwerking, geluk, verdraagzaamheid, bescheidenheid, eenvoud, vrijheid en verbondenheid.
Kortom: Socialere, maatschappelijk bewuste mensen die een groter doel dienen dan enkel zelfverrijking.

In verschillende geschriften wordt de Navdha Bhakti uiteengezet.

In de Shree Raam Charit Manas wordt in de Aranyakand, doha 34/35 de Navdha Bhakti door Shree Raam verteld aan Shabri mata. Samengevat omvat het de volgende negen punten:
1. प्रथम भगति संतन्ह कर संगा।
Zoek goed geestelijk gezelschap op en verkrijg kennis
2. दुसरि रति मम कथा प्रसंगा॥
Met toewijding luisteren naar verhalen over God
3. गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान।
Sta je Guru altijd zonder enige trots of ego ten dienste
4. चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान॥
De kwaliteiten van het goddelijke oprecht bezingen
5. मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥
Reciteer de naam van God en geloof standvastig in God
6. छठ दम सील बिरति बहु करमा। निरत निरंतर सज्जन धरमा॥
Beoefen zelfbeheersing, wees onthecht en verricht de daden van vromen
7. सातवँ सम मोहि मय जग देखा। मोतें संत अधिक करि लेखा॥
Zie God in alles en in allen en heb respect voor heiligen
8. आठवँ जथालाभ संतोषा। सपनेहुं नहिं देखइ परदोषा॥
Wees tevreden en zie nooit fouten in anderen
9. नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हिय हरष न दीना॥
Wees oprecht en heb vertrouwen in God.

Diegenen die zich toeleggen op het bovenstaande zijn het meest dierbaar voor God.

In de Srimad Bhagavad (7.5.23) zet Prahlad de Navdha Bhakti uiteen voor zijn vader Hiranyakasipu. De Navdha Bhakti blijft hetzelfde, te weten:
1. Shravana, een toegewijde luistert naar de namen en de daden van God
2. Kirtana, een toegewijde bezingt de namen en daden van God
3. Smarana, een toegewijde herdenkt en mediteert de namen en daden van God
4. Pada Sevana, een toegewijde verzorgt de lotusvoeten van God
5. Archana, een toegewijde vereert en huldigt God
6. Vandana, een toegewijde aanbidt God
7. Dasya, een toegewijde wordt dienaar van God en offert al zijn of haar daden aan God
8. Sakhya, een toegewijde ziet God als vriend en ontwikkelt deze vriendschap
9. Atma Nivedana, een toegewijde wijdt zichzelf en al zijn of haar materiële bezittingen aan God

Deze 9 vormen van toewijding leiden tot een liefdevolle vereniging met God