Cursusaanbod

Hindi Taal les

Bij voldoende belangstelling start een nieuwe cursus Hindi voor beginners.Deze cursus is bedoeld voor diegenen die het Hindi of hindoestaans wel begrijpen, maar niet kunnen lezen of schrijven.
De exacte startdatum volgt nog.
Belangstellenden kunnen zich voor deze cursus aanmelden.

Dharm Bodh lessen

Aan de vorige 2 lesblokken hebben ongeveer 50 mensen deelgenomen.
De cursus wordt eens in de maand op vrijdag van 20.15-21.45 gegeven. De exacte startdatum volgt nog. Belangstellenden kunnen zich voor deze cursus aanmelden.

Cursus Bhagavad Gita

De Bhagavad Gita is een geschrift waarvan iedere versregel een bron van wijsheid bevat. In dit heilige boek vormen de gesproken woorden van Shri Krishna een leidraad die inzichten in het leven biedt. Het is niet mogelijk de hele Bhagavad Gita in enkele lessen te behandelen. De Bhagavad Gita cursus is een nederige poging om samen met de belangstellenden respect te betuigen voor dit meesterwerk door een begin te maken met het bestuderen hiervan.
Hiernaast wordt aandacht besteed aan de uitspraak van de Sanskriet verzen.
Deze cursus wordt in het hindi gegeven tijdens de darshan (19.00-20.00 uur). Belangstellenden kunnen zich voor deze cursus aanmelden. Bij voldoende belangstelling wordt de startdatum bekend gemaakt.