DataEkadashi data 2020
1 juli woensdagDevshayani Ekadashi
16 juli donderdagKamika Ekadashi
30 juli donderdagShravana Putrada Ekadashi
15 augustus zaterdagAja Ekadasi
28 augustus vrijdagParsva Ekadashi
13 septemberIndira Ekadashi
27 septemberPadmini Ekadashi
13 oktober dinsdagParama Ekadashi
26 oktober maandagPapankusha Ekadashi
27 oktober dinsdagVaishnav Papankusha
11 november woensdagRama Ekadashi
25 november woensdagDevutthaan Ekadashi
10 december donderdagUtpanna Ekadashi
11 december vrijdagVaishnav Utpanna
25 decemberMokshda Ekadashi